Реєстрація телевізора
Модель телевізора
Ви можете знайти його на задній стороні телевізора
 
Ваші данні
Скільки Вам повних років
18
99
Стать
Ваша стать
 
Додаткові запитання
Можливо Ви користувалися нашою продукцією
Автомобільні відеореєстратори, мультимедійні системи, камери, монітори задніх пасажирів або інше
Скільки часу Вам знадобилося, щоб обрати телевізор?
З моменту початку пошуку до доставки телевізору додому
Що б Ви рекомендували нам додати, оновити або, можливо, вилучити із телевізорів GAZER
Ви придбали телевізор в магазині чи онлайн?
Або Ви обирали телевізор в магазині та купували онлайн
Ви використовуєте телевізор тільки у спальні або вітальні? Або на кухні чи у другій кімнаті?
Ви користуєтесь супутниковим або цифровим телебаченням?
Чи користуєтесь Ви вбудованими DVB-T2, DVB-S2 та DVB-C тюнерами.
Чи користуєтесь Ви інтернет-додатками?
Інтернет-додатки для того, щоб дивитися фільми, відео, телебачення
Який смартфон Ви використовуєте з телевізором GAZER?
Передача відео на ТВ, керування мишею з телефону та інше
Чи користуєтесь Ви голосовим пошуком?
Для вводу тексту за допомогою голосового пошуку Google Assistant
Чи використовуєте Ви ігрові консолі з телевізором GAZER?
Ігрові консолі Play Station 4, 5, XBOX 360, One, Nintendo або інші
Чи є Ви прихильником бренду побутової техніки?
Який бренд побутової техніки викликає у Вас довіру
Чи використовуєте Ви ігровий режим пульта дистанційного керування?
Грають Ваші діти або Ви в ігри на телевізорі з пультом в режимі джойстика
Залиште свій номер телефону та час, коли Вам буде зручно прийняти дзвінок від нашої служби підтримки клієнтів. Нам важлива Ваша думка.
Умови акції «Три роки гарантії»

Акція проводиться відповідно до умов даних Офіційних Правил (далі - «Правила»).
Строки в Правилах Акції визначаються місяцями і днями. При цьому «місяць» означає відповідний календарний місяць з кількістю наявних в ньому днів; слово «день» означає календарний день; в разі, коли мається на увазі робочий день, про це прямо вказується в Правилах.
Акція не є азартною грою і ні за яких умов не може бути використана як азартна гра.
Організатор не несе відповідальності за можливі наслідки того, що Учасник не ознайомився з даними Офіційними правилами.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей даних Правил наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:
1.1. Організатор Акції (далі - «Продавець») - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ЕЛ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 41967120, адреса реєстрації: вул. Смоленська, буд. 31-33, оф. 512, м. Київ, 03005.
1.2. Акційна продукція - всі моделі телевізорів торгової марки «Gazer», що реалізуються на території України.
1.3. Учасник Акції - повнолітня і дієздатна фізична особа, зареєстрована і/або постійно проживає на території України, крім тимчасово окупованих територій, яка придбала в період проведення Акції Акційну продукцію і виконала всі умови Правил.
1.4. Подарунок - надання Учаснику Акції безкоштовно додаткових 2 (два) роки гарантійного обслуговування Акційної продукції в порядку, визначеному цими Правилами.


2. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться на всій території України, за виключенням території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів. 
2.2. Період проведення Акції - з 01 Вересня 2019 року по 01 Вересня 2022 року включно (далі – «Період проведення Акції»). 


3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ:

3.1. В Акції забороняється брати участь неповнолітнім, недієздатним особам, співробітникам і представникам Продавця, пов'язаним з ними особам, членам сімей таких співробітників і представників, а також співробітникам і представникам будь-яких інших осіб, які мають безпосереднє відношення до організації або проведення даної Акції.
3.2. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб проводиться виключно відповідно до чинного законодавства України через своїх законних представників. 
3.3. Для участі в Акції Учаснику необхідно у Період проведення Акції придбати хоча б одну одиницю Акційної продукції та не пізніше 14 календарних днів з дня придбання Акційної продукції пройти реєстрацію на сайті: http://Gazer.com. При цьому Учаснику необхідно заповнити всі поля запропонованої на вказаному сайті форми, зокрема, зареєструвати серійний номер Акційної продукції шляхом введення такого номеру у відповідному полі після сукупності символів «GAZERTV». Після проходження реєстрації Учаснику повідомляється особистий логін та пароль до власного облікового запису. 
3.4. Для активації дії Акції Учаснику необхідно протягом останніх 14 днів до закінчення річного терміну гарантії підтвердити свою участь у Акції шляхом реєстрації Акційної продукції в своєму особистому обліковому записі на сайті: http://Gazer.com. Така реєстрація відбувається шляхом здійснення Учасником наступної сукупності дій: заповнення Учасником всіх полів запропонованої в обліковому записі форми; реєстрації серійного номеру Акційної продукції шляхом, вказаним в пункті 3.3. даних Правил; надання своїх персональних даних; завантаження Учасником в обліковому записі фото фіскального чеку, виданого Продавцем при продажі Акційної продукції. 
3.5. Умови Акції окремо застосовуються до кожної одиниці Акційної продукції. Таким чином, у разі придбання двох або більше одиниць Акційної продукції, Подарунок надається окремо щодо кожної такої одиниці. 
3.6. Учасники, які виконали умови Акції, отримують 2 (два) додаткових роки гарантійного обслуговування Акційної продукції. починаючи з дати активації дії Акції відповідно до пункту 3.4. даних Правил. 


4. ПРАВОВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Ці Правила Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо будь-які питання прямо не врегульовані Правилами, Продавець залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Продавця є остаточними.
4.2. Заміна Подарунку на будь-яку компенсацію, зокрема, грошову, не допускається.
4.3. Продавець звільняється від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.
4.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Продавця будь-якої компенсації.
4.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Продавець має право відмовити такій особі в участі в Акції.
4.6. Правила Акції розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення Акції на сайті: http://Gazer.com.
4.7. Продавець залишає за собою право вносити будь-які зміни до Правил проведення Акції. Про внесення змін Продавець інформує Учасників шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на сайті: http://Gazer.com. 
4.8. Продавець не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет та не несе відповідальність за збої в їх роботі; не несе відповідальності і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами сайту, яка має цінність для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії тощо.
4.9. Учасник Акції погоджується з тим, що Продавець не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання сайту: http://Gazer.com, незаконного доступу до інформації, розміщеної на цьому сайті, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують цей сайт. 
4.10. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів цих Правил, Продавець має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до сайту: http://Gazer.com, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів цього сайту та право на скасування участі у даній Акції.


5. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ.

5.1. Продавець гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися усіх положень чинного законодавства України щодо нерозголошення особистої інформації, окрім випадків передбачених цими Правилами.
5.2. Участь в Акції (реєстрація в Акції) означає автоматичне ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з цими Правилами та зобов’язання їх виконувати.
5.3. Продавець залишає за собою право використовувати персональні дані Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання на електронну адресу новин та інших інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів у майбутньому.
5.4. Продавець не повинен перевіряти достовірність інформації, що надається Учасниками, і не здійснює контроль за їх дієздатністю.
5.5. Добровільно надаючи особисті (персональні) дані про себе, Учасники підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження (у тому числі передачу при співробітництві з третіми особами) таких даних Продавцю та уповноваженими ним особами в межах, передбачених цими Правилами, з метою належного проведення Акції, які будуть вживати усі необхідні заходи для захисту даних від їх неправомірного розголошення. При цьому Продавець не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам. 
5.6. Учасник Акції надає Продавцю згоду на обробку та використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
5.7. Продавець повідомляє Учасника Акції про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким можуть бути передані персональні дані, а також про те, що з моменту набуття статусу Учасника Акції його персональні дані включені до баз персональних даних Продавця. З моменту набуття статусу Учасника Акції він погоджується на строк обробки повідомлених персональних даних – 10 (десять) років. 


6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України, є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.2. Для перевірки факту купівлі Акційної продукції та/або права Учасника на отримання Подарунку Продавець має право запросити документи/інформацію, чек про купівлю Учасником Акційної продукції.
6.3. Учаснику може бути відмовлено в наданні Подарунку, якщо такий Учасник не виконав Правила Акції, виконав їх недобросовісно або ж в діях Учасника, спрямованих на отримання та/або використання Подарунку вбачаються ознаки шахрайства.
6.4. Акція проводиться з метою формування або підтримання обізнаності потенційних споживачів щодо телевізорів «Gazer» і спрямована на стимулювання споживчого попиту на зазначені товари.
6.5. Питання, відгуки, пропозиції та зауваження щодо цих Правил прохання надсилати за наступною адресою електронної пошти іnfo@gazer.com.

Gazer завжди на зв'язку для своїх клієнтів.


Зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом: зателефонуйте за телефоном гарячої лінії або надішліть запит, заповнивши форму зворотного зв'язку.


Наші фахівці проконсультують Вас по будь-якому питанню, пов'язаному з продукцією Gazer, нададуть інформаційну та технічну підтримку, а також дадуть відповідь з питань співробітництва.

Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних
Згоден